Mga Payo Upang Gumaling sa Wikang Filipino

Image

Maraming magulang ang napapaisip kung paano mapagbubuti ng kanilang mga anak ang pagiging matatas sa Filipino.

Bilang mga guro sa Filipino, may mga natutuklasan kaming mga epektibong paraan ng pagturo ng ating wika:

1. Isama ang anak sa gawain at ipakilala ito sa wikang Filipino. Mainam na isama ang mga bata sa mga pang-araw-araw na gawain, maging ito man ay simpleng gawaing bahay tulad ng paglilinis ng kwarto o kaya ay pamimili ng mga rekados sa palengke. Sa ganitong paraan, mapapalawak nila ang kanilang talasalitaan. Masasanay din sila sa paggamit ng mga ekspresyon na dapat gamitin sa araw-araw.

2. Bigyan ang bata ng journal. Ang kanilang kuwadernong tatawagin nilang “Filipino Journal” ay maglalaman ng kanilang mga karanasan sa paggamit ng wikang Filipino. Maaari nilang itala dito ang kanilang mga natutunang bagong salita o di kaya ay ang kanilang mga iniisip tungkol sa nangyari sa kanila sa araw na iyon gamit ang ating wika. Sa ganitong paraan, masasanay din ang mga bata na gumamit ng Filipino kahit sa pag-iisip at pagsusulat.

3. Ipabasa ang mga aklat na Filipino. Maliban sa pagpapayaman ng talasalitaan, ipinapakita din ng mga aklat sa Filipino ang mayamang kultura na kakaiba sa kanilang nakagisnan. Nasasalamin din dito ang mga kaugaliang Pilipino na nararapat nating panatilihing buhay kahit sa pagbabago ng ikot ng mundo. Maaaring tanungin ang bata kung tungkol saan ang kwento at ano ang kanyang natutunan upang magamit ng bata ang mga bagong salitang kanyang natutunan.

4. Hikayatin ang anak na magsalita sa Filipino gamit ang laro o kaya’y gawin itong isang hamon. Ang mga bata ay likas na laro at paligsahan kung kaya’t mainam na ito ay gamitin upang makapagsalita sila sa Flipino. Maaaring gawing isang laro ang pagbabalik-tanaw nila sa mga leksiyon sa balarila upang sila ay ganahan dito. Maaari rin naming kausapin ang anak na paghusayan sa Filipino at bigyan sila ng pabuya sa kanilang pagpapabuti dito. Sa ganitong paraan, sila ay gaganahan at hindi nila mararamdaman na sila ay pinipilit na aralin ang wikang mahirap para sa kanila.

5. Ugaliing magsalita sa Filipino sa bahay. Para maging matatas sa Filipino ang isang bata, malaki ang maitutulong ng palagiang pakikipag-usap sa kanya sa Filipino. Ito ay magsisilbing pagsasanay ng inyong mga anak upang magamit niya ang mga salitang natutunan at ang mga ekspresyon sa Filipino na dapat niyang matandaan.

Kung ang mga payo ay susundin at ito ay palagiang gagawin, makikita ninyo ang pagbabago sa inyong mga anak sa mga susunod na araw. Palagi lamang tatandaan na ang pag-aaral ng wikang Filipino ay dapat na gawing masaya para sa inyong mga anak upang hindi nila maramdaman na sila ay pinipilit lamang.

Isinulat ni Bb. Jessica Marie Castro, isa sa mga pinakamasayahing guro sa The Learning Library.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s