Ano ang Diksiyunaryong Filipino na Bagay sa Anak Ko?

Tuwing nakakausap ko ang mga magulang ng aking mga estudyante madalas kong naririnig ang mga tanong na “Ano ang magandang diksunaryo para sa aking anak?”
Masasabi kong isa mga mabuting magagawa ng magulang ay makapili ng isang maganda diksyunaryo na akma sa edad ng kanilang anak. Pero paano ba natin malalaman kung ano ang magandang diksyunaryo?


• Prep – Grade 3: Kayo o ang isang kasamahan sa bahay ang tatayong diksyunaryo para sa bata. Ang kahalagahan ng pakikipag-usap at pagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga bagay at mga pangyayari ay nakasasalalay sa kadalasan ng inyong pagsasama sa hapag kainan at mga pag-uusap sa inyong pamamasyal. Kayo ang instrumento sa pagkausap at pagbasa pa sa mga bata ng mga kwento sa Filipino at mga karagdagang karanasan tulad ng mga pagluluto, pagbabasa ng mga sangkap, pagbibigay ng panuto sa mg utos ninyo, at sa mga laro. Habang sila ay bata pa ay punuin sila ng impormasyon at karanasan na magbibigay sa kanila ng masmatatag na pundasyon at matinding pagmamahal sa wikang Filipino. May mga halimbawa akong maari ninyong gawin sa bahay na tiyak na ikakatwa ng mga bata:

1. Habang kayo ay naglalakad o namamasyal sa mall maaring magturo ng mga bagay sa Filipino tulad ng damit, pagkain, at iba pang mga uri ng kasuotan.
2. Habang kayo ay magpapaligo maaring sabihin ang mga pangalan ng gamit sa banyo.
3. Habang kayo ay kumakain maaring sabihin ang mga pangalan ng mga pagkain    nanakahain.

• Grade 4 – Grade 5: Ang rekomendasyon ko po ay ang Tagalog-English o English-Tagalog na diksyunaryo. Simula na ito na matinding pagsubok sa mga bata ang magkaroon ng matinding pagsasaliksik at mahahabang oras na ilalaan sa pag-aaral. Ang dikysunaryo – hindi man kumpleto — ay maaring hindi kumpleto ngunit dapat ang mga nilalaman nito ay mga salitang kadalasang ginagamit na kailangan nila para sa mas mataas na antas ng pakikipag-usap at pag-intindi. Ngunit kailangan pa din ang gabay ng mga magulang para sa mga salitang nalalagyan ng pantig: halimbawa, iba ang ibig sabihin ng “takbo” sa “takbuhan” at “patatakbuhin”.

Ang rekomendasyon rito ay ang UP Diksiyunaryong Filipino. Sa panahong ito ay maaring natuto na ang mga bata na magsaliksik sa sarili nilang pagsusumikap, at ang kaagapay nila sa pag-aaral ay ang diksyunaryo. Ang UP Diksiyunaryo ay kumpleto at walang Ingles na pagsasalin dahl sa antas na ito ay magagawa na nilang maintindihan ang mga salitang nilalalaman ng bawat kahulugan.

Ang National Bookstore ay kasalukuyang may 50% discount promotion sa UP Diksiyunaryong Filipino: P 750.00 na lang ang hard cover edition at P 650.00 ang softbound.

UP dictionary

Isa pang tanong sa amin ay: “Mas nakatutulong ba ang Google Translate kumpara sa mga diksyunaryo?” Nakatutulong ito sa mga salitang nangangailangan ng Ingles na pagsasalin ngunit hindi maaring asahan sa tama at angkop na anyo ng mga salita. Maaring may mga salitang naiisalin nang sakto ang ganitong systema pero may mga salita na hindi naaayon o naaakma sa wikang Filipino.

Ang mga gabay na libro na ito ay malaki ang maitutulong sa mga bata na nais matuto ng mga salitang Filipino ngunit ang pinakamalaking bahagi ng kanilang tagumpay ay ang pagpapatuloy ng supporta ng kanilang mga magulang.

Si Ginoong Tom Carpio ay isa sa mga guro na nagtuturo ng Beginning Filipino at Comprehension and Writing in Filipino sa Learning Library.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s