“Ang Pagtuturo ay Biyaya” Isinulat ni Teacher Mengie

Kung mayroon man akong isa sa mga ipinagpapasalamat na biyayang dumating sa aking buhay, iyon ay ang biyayang maging isang guro sa Learning Library.  Ito ay sa kadahilanang marami akong karanasang hindi malilimutan dito na nagbigay-kasiyahan at aral sa akin.  Ang bawat kwento, bawat aklat, bawat mag-aaral at kapwa guro ay nagpapaalala sa akin ng isang maganda at makabuluhang karanasan ko rito.

 

            Bilang isang guro ng Learning Library, maraming bagay ang maituturing kong tumatak na sa aking puso – mga bagay na siya ring dahilan kung bakit pinahahalagahan at minamahal ko ang mga gawaing mayroon kami rito.  Isang halimbawa nito ang pagkakataon na makapagbahagi ng kaalaman at magsilbing gabay sa mga mag-aaral namin.  Masarap sa pakiramdam na masaksihan kung paano nahuhubog ang isang mag-aaral tungo sa mas ikauunlad niya at kung paanong sa bawat pagkakamali niya’y may daan ng kawastuhan at sa bawat pagsubok ay may lugar ng tagumpay. 

Hindi ko makalilimutan ang pagkatuwa habang naririnig ko ang mga unang tunog, salita, parila’t, pangungusap na binigkas ng aking mga mag-aaral.  Nararamdaman ko rin ang kaligayahang nababanaagan sa kanilang mga mukha tuwing ipinakikita nila sa akin ang kanilang mga kuwaderno, pagsasanay, at pagsusulit na kung saan nakasulat ang mga katagang “Magaling!”, “Mahusay!”, “Very Good!” at “Ikaw na!” katabi ang isang masayang mukha o isang bituin na simbolo ng kanilang ipinagmamalaking tagumpay.  Sa mga pagkakataon naman na mas kinakailangan pa ng pagsisikap, nasisiyahan pa rin ako na makitang handa pa rin silang makinig at makipagtulungan matapos kong sabihing, “Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakukuha tayo ng perpektong puntos.  Ang mahalaga kay Teacher Mengie ngayon ay malaman natin kung saan tayo nagkamali at handa tayong itama ito.”

            Maliban sa pagbabahagi ng kaalaman sa iba’y masasabi kong marami rin akong natututunan dito bilang isang guro.  Ang pagbabasa ko ng mga kwentong pambata ay nagsisilbing pagbabalik-tanaw ko sa mga simpleng aral ng buhay at mga simpleng dahilan upang ngumiti at maglibang.  Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda kong mag-aaral ay may napupulot din akong karunungan.  Iyon ay mula sa kanilang mga pagbabahagi ng kaalaman, mga katanungan, at mga karanasan. 

Masaya rin ang mga araw na sabay-sabay kaming tumatawa, nag-iisip, at nagbibigay ng opinyon tungkol sa aming mga binabasa, niluluto, nilalaro, kinakain, o kinakanta.  Isa pa ay ang masaya at matibay na samahan ng mga guro rito na handang magtulungan tungo sa mas marami pang paraan upang kaming lahat ay mahulma bilang mga gurong nagsisilbing gabay sa aming mga mag-aaral. Sa lahat ng ito, tunay na wagas ang pagkatuto kung kaakibat nito ang sigla at saya na namumutawi sa bawat mag-aaral at guro. 

Patuloy kong ipagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataon na magbahagi, matututo, at sabay na tumuklas sa ganda at yaman ng panitikan at mga kaalamang mayroon tayo.  Hangad ko na patuloy pang mapuno ang bawat isa ng mas marami pang inspirasyon upang pahalagahan at tangkilikin ang kagustuhang matuto at pagyamanin ang sariling kaalaman upang yumabong bilang mahusay na tao.

 Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s